Meteoritten ble funnet ved Refvelsta gods utenfor Enköping i november 2020. Finnerne, Anders Zetterqvist og Andreas Forsberg, fikk medhold i Uppsala tingrett da saken først kom opp i desember 2022.

Nå har Svea hovrett, som tilsvarer en lagmannsrett, valgt å omgjøre tingrettens avgjørelse etter at Benzelstierna von Engeström anket og argumenterte med at steinen var fast eiendom, og derfor tilhørte godset.

Annonse

Vi opplever økt oppdragsmengde og søker en rekke nye Wiersholm-kollegaer i Trondheim for å styrke teamet!

Fast eiendom

– Oppsummert legger hovretten til grunn av meteoritten, da den ble funnet, utgjorde fast eiendom tilhørende eiendommen, skriver lagmannsretten.

Retten mener at eiendomsretten til meteoritten tilfalt Refvelsta allerede da den traff eiendommen, og at Zetterqvist og Forsberg derfor ikke kan kreve eierskap i kraft av hittegodsloven.

Dommen innebærer at finnerne må kompensere Refvelsta Godsforvaltning AB for sakskostnader på nesten 600.000 svenske kroner.