I 2018 ble Wikborg Rein det første firmaet i Norge som omsatte for mer enn en milliard kroner. I 2019 fikk de følge av Schjødt, som etter en fusjon med Michelet, og massiv vekst, inntok tronen som landets største.

Den posisjonen befestet Schjødt til gagns i 2020, med en vekst på over 30 prosent. Mye av dette skyldes sammenslåingen med svenske Hamilton, som før fusjonen i 2019 omsatte for omkring 200 millioner kroner. Schjødts vekst i 2020 er på 335 millioner. Det vil si av veksten alene ville vært nok til å putte firmaet godt opp på listen over de 20 største i Norge. Tallene inkluderer også inntektene fra kontoret i London.

Milliardærklubben

Når har imidlertid også det tredje største firmaet i Norge, Thommessen, klatret opp i den eksklusive milliardklubben.

Tallene ble først publisert av Dagens Næringsliv.

  2020 2019 Vekst
Schjødt 1423 1088 30,8 %
Wikborg Rein 1165 1077 8,2 %
Thommessen 1108 976 13,5 %
Wiersholm 896 853 5,0 %

 

Managing partner i Thommessen, Sverrre Tyrhaug, opplyser at omsetningen i 2020 stanset på 1108 millioner kroner. Det innebærer en vekst på 13,5 prosent fra 2019.

Tyrhaug mener det ikke er noe enkeltområde som skiller seg veldig ut, men at firmaet har hatt generelt stor aktivitet på alle områder.

Sverre Tyrhaug.jpg
Sverre Tyrhaug, Thommessen.

– De store driverne er nok kapitalmarkedstransaksjoner, og da særlig børsnoteringer på EuroNext Growth, hvor vi er med på det meste. I tillegg er tvisteløsning et veldig stort område for oss, hvor særlig andre halvår var veldig hektisk.

Tyrhaug trekker også frem at firmaet bisto i flere store transaksjoner i 2020, blant annet i forbindelse med Nordrs oppkjøp av Veidekke Eiendom, Lyses etablering av felles vannkraftselskap med Norsk Hydro og Adevintas oppkjøp av den amerikanske rubrikkgiganten Ebay. Adevinta er selskapet som oppstod da Schibsted fisjonerte rubrikkannonseforretningen (Finn.no, Blocket.se etc) fra mediehusene (Aftenposten, VG, Aftonbladet, etc).

Tror på bærekraft

De store omveltningene i oljesektoren bringer også penger i kassa for advokatene – Thommessen har vært involvert i flere store restruktureringer innen oljeservice. I tillegg åpnet firmaet i fjor et kontor i Stavanger, der de hentet fire partnere fra Kluge og Schjødt.

– Stavanger-kontoret kom i gang i april, og det er ikke slik at det omgjør en stor del av omsetningen i 2020. Men det gir en veldig bra plattform inn i 2021. Det skjer veldig mye i Stavanger blant annet  i forbindelse med overgangen til nye energiformer. Jeg tror bærekraftsområdet, som vind, batteri, hydrogen og karboonfangst, og generelt et større fokus på ESG er en av de store trendene som virkelig kommer til å prege veksten fremover, sier Tyrhaug.

Også Wikborg Rein og Wiersholm noterer god vekst i 2020, med henholdsvis 8,2 og 5 prosent vekst.