– Wikborg Rein vokser rundt 15 prosent fra 2017 til 2018, sa styreleder Geir Sviggum til Rett24 like før jul. Og undervurderte med det sitt eget firma med svært god margin.

Når selskapene nå begynner å få oversikt over omsetningen i fjerde kvartal, viser det seg nemlig at Wikborg Rein allerede i 2018 ble det første norske firmaet som kan notere en omsetning på over én milliard kroner. En voldsom omsetning på slutten av året gjorde at Wikborg Rein endte med 20 prosent vekst i fjor – og 1003 millioner kroner totalt.

Den gamle norgesrekorden var det Wikborg Rein selv som hadde, fra 2016. Den lød på 862 millioner. I 2018 ble altså rekorden slått med 16 prosent.

– Dette er resultat av et strategisk og langsiktig arbeid de siste årene. Det har vært et bredt og inspirerende teamarbeid. Vi har satset tungt på hovedmarkedet, med utgangspunkt i Oslo-kontoret, og det er her vi vokser mest. Vi har dreid mot det absolutte high-end-markedet. Vi har følgelig nå en posisjon i de mest komplekse transaksjonene og tvistene for de ledende norske bedriftene, som vi ikke har hatt på svært mange år, skriver Sviggum i en epost til Rett24.

Bred vekst

Men det er ikke bare Wikborg Rein som hadde et eventyrlig år i 2018. Samtlige av de fem store firmaene går kraftig fram, ikke minst Schjødt, som med hele 18 prosent vekst er på god vei til å innhente Thommessen som Norges nest største firma. Differansen er nå bare 40 millioner. Tar man med at Schjødt nå fra nyttår fusjonerte med Michelet & Co, er Schjødt muligens allerede forbi. Michelet & Co omsatte i 2017 for 56 millioner, og antydet i høst omtrent samme resultat for 2018.

Selv med en betydelig lavere vekst enn i 2018, antagelig vil det holde med rundt sju prosent, vil med andre ord også Schjødt kunne passere milliarden i 2019.

– Man vet aldri om fremtiden, og vi er ydmyke, så jeg tror ikke vi skal spekulere noe om 2019 ennå. Men vi har troen på at også 2019 blir et brukbart år, sier Schjødt-partner Per M. Ristvedt.

På fjerde og femteplass er det nå nesten dødt løp mellom Wiersholm og BAHR. Bare fem millioner skilte de to i 2018, ut fra de foreløpige tallene. Managing partner i BAHR, Morten P. Smørdal, opplyser at deres vekst særlig kommer innen transaksjoner.

Firma Omsetning 2018 Omsetning 2017 Vekst
Wikborg Rein 1003 833 20 %
Thommessen 918 851 8 %
Schjødt 878 747 18 %
Wiersholm 776 691 12 %
BAHR 771 675 14 %

Alle tall i millioner, foreløpig beregning for 2018. Kilde: Selskapene selv.

Wikborg Reins voldsomme vekst i 2018 kommer etter at selskapet måtte se et omsetningsfall i 2017. Styreleder Geir Sviggum beskrev til Rett24 før jul at dette skyldtes en krevende prosess, med kraftig reduksjon i antall partnere i 2016. 

«Det er emosjonelt ubehagelig og svært krevende. Man får et innadrettet fokus i firmaet for en periode. Jeg er på alle måter glad for at den perioden er over», fortalte Sviggum, på spørsmål om hvordan det var å gjennnomføre en slik utrenskning.

Les intervjuet fra desember her

Økt bunnlinje 

Med kraftig reduksjon i antall partnere og enorm vekst i omsetningen, trenger man ikke være matematiker for å skjønne at eierne av Wikborg Rein ble særdeles godt lønnet i fjor.

– Vi endte med om lag 545 millioner i fordelbart resultat. Det er en økning på bunnlinjen siden 2017 på om lag 40 prosent.

– Og hvor mange partnere er det som skal dele disse 545 millionene?

– Vi hadde 57 partnerårsverk i 2018, ett partnerårsverk mer enn i 2017, forteller Sviggum.

De tre største firmaene i Norge omsatte i 2018 for tilsammen 2799 millioner kroner. Det er til sammenligning omtrent det samme som det samlede budsjettet til rettsvesenet, som i statsbudsjettet for 2018 ble angitt til 2895 millioner.