Advokatfirmaenes bruk av permitteringer i fjor vår, har fått mye oppmerksomhet de siste ukene. Bakgrunnen er en serie artikler i Dagens Næringsliv, som viser at firmaer som i fjor vår permitterte ansatte, endte opp med å gå med store overskudd.

En undersøkelse Advokatforeningen gjorde i fjor, viste at 8 prosent av advokatene var permittert for en periode. En av disse var Christine Dickens, som på et tidspunktet var advokat i Hjort. I februar la hun ut et åpent innlegg på LinkedIn, der hun fortalte om opplevelsen.

Tirsdag fulgte hun opp med et leserinnlegg i Dagens Næringsliv. Her skriver hun at hun opplevde det som «ganske ugreit» å bli permittert, og at det kjentes usosialt av eiere, som har hatt millionutbytte gjennom mange år, å bruke slike virkemidler:

«Jeg er glad for at både medier og politikere nå har sagt klart ifra om at det ikke var greit at eiere som har nytt godt av store marginer gjennom mange år behandlet ansatte slik og utnyttet statlige støtteordninger, uår eller ikke.»

Dickens vil overfor Rett24 ikke utdype synspunktene, men hun opplyser at hun gjennom dagen i dag har fått en rekke positive tilbakemeldinger på innlegget.

– Jeg har sagt det jeg ville si i innlegget. Av alle støtteerklæringene jeg har fått fra folk, både i og utenfor mitt nettverk, ser det ut til at mange er enig det jeg skrev, sier Dickens.