I oktober 2016 besluttet Advokatbevillingsnemnda å tilbakekalle advokatbevillingen til Per Sjong Larsen. Fire ganger på rad fikk han avslag på søknader om å få den tilbake, og de to siste gikk helt til behandling i Borgarting lagmannsrett.

Larsen har siden januar 2019 vært ansatt som juridisk konsulent i Rogstad. I arbeidsavtalen står det at han skal være advokat fra det tidspunktet han får bevillingen tilbake.

Annonse

Arbeidsrettsjurist søkes til spennende og innovativt HR-miljø

Fikk nei

Da lagmannsretten i forfjor nektet ham ny bevilling, hadde det blant annet bakgrunn i to henvendelser fra Innlandet politidistrikt, om at Larsen skulle ha besøkt en varetektsfengslet klient.

Les: Per Sjong Larsen tapte mot bevillingsnemnda

Tilsynsrådet konkluderte med at klientbesøkene i realiteten var juridisk bistand, noe Sjong Larsen avviste fullstendig. Lagmannsretten fant det «utenkelig at Sjong Larsens besøk i arresten utelukkende var av sosial karakter, slik Sjong Larsen har forklart».

To år senere mener imidlertid Tilsynsrådet at Sjong Larsen har gjenvunnet tilliten som trengs for å drive advokatvirksomhet.

– Etterlengtet

– Per Sjong Larsen sin søknad om advokatbevilling ble innvilget i Tilsynsrådets styremøte den 2. februar 2023, opplyser Tilsynsrådet i en epost til Rett24. I vedtaket skriver Tilsynsrådet:

«Avgjørende for styrets konklusjon er at Sjong Larsen ut fra sakens opplysninger synes å ha tatt til seg alvoret av de forholdene som begrunnet tilbakekallet og de forutgående avslagsvedtakene. Styret har her lagt vekt på at han over en lengre periode har arbeidet aktivt for å gjenvinne den nødvendige tilliten. Han har siden Advokatbevillingsnemndens tilbakekallsvedtak arbeidet som «juridisk konsulent» for Advokatfirmaet Drevland & Grape og deretter hos Advokatfirmaet Rogstad AS. I tillegg har han dokumentert at han har gjennomført en rekke kurs i regi av JUS og Jussystemer AS de siste årene. Det er videre fremlagt arbeidsattester i etterkant av tilbakekallet som er egnet til å underbygge at han har forstått alvoret av kritikken som Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden har rettet mot han, og som igjen kan underbygge at Sjong Larsen igjen er skikket og har den tillit som er nødvendig i yrket.»

– Det er etterlengtet, nå ser jeg fremover og jeg gleder meg til å komme i retten igjen. Mitt største ønske er nå at regjeringen følger opp og kommer med en skikkelig økning av salærsatsen.