De to kvinnene tok saken til retten fordi de mente forskriften fra Bergen kommune, som gjorde det ulovlig å samle flere enn fem personer i private hjem, ikke var smittevernfaglig begrunnet, melder NRK.

Kvinnenes forsvarer, advokat Didrik Rodarte, mente kommunens kriseledelse ikke hadde gjort gode nok vurderinger, og ikke gitt god nok begrunnelse for forskriften, skriver Bergens Tidende.

Rodarte poengterer at retten påpeker flere svakheter ved kommunens saksbehandling.

– Så ser jeg at de likevel mener at forskriften er gyldig. Slik dommen er begrunnet kommer jeg til å råde mine klienter til å anke, sier han.

Til sammen delte politiet ut bøter for totalt 70.000 kroner til de 15 deltakerne på festen i Sandviken natt til 15. november 2020. De to kvinnene fikk bøter på henholdsvis 5.000 og 10.000 kroner.

Hordaland tingrett har ikke bare sagt seg uenig med kvinnene, men også økt bøtene til 6.000 og 12.000 kroner. Den ene kvinnen fikk høyere bot fordi hun var arrangør. Flere kommunetopper vitnet i rettssaken.

(©NTB)