– De involverte er dømt til fengsel i henholdsvis tre år og to måneder, samt to år og åtte måneder for medvirkning til grovt skattesvik i forbindelse med salg av telekort for Lycatel og Lycamobile i Norge i perioden 2010-2016, opplyser Økokrim.

De domfelte etablerte et system i sitt arbeid for Lycamobile, hvor de la til rette for at forhandlere av telekort kunne kjøpe disse av Lycatel og Lycamobile kontant, uten å bli fakturert. Fakturaene ble istedenfor utstedt til et nettverk av stråselskaper, skriver Økokrim.

Annonse

Advokat/jurist søkes til et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern

Ved hjelp av metoden medvirket de til at forhandlerne unnlot å opplyse om kommisjonsinntekter på til sammen 57,3 millioner kroner til skattemyndighetene. Unndratt skatt utgjorde beløpet omkring 21,4 millioner kroner.

– Det er en alvorlig skattesviksak som har et organisatorisk preg og involverer mange aktører. Det er viktig å reagere strengt i slike saker, hvor fellesskapet har blitt påført store tap, og de domfelte i tillegg har utnyttet sårbare personer som stråmenn, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

I tillegg til fengselsdommen har Lycamobile vedtatt et forelegg på 3,5 millioner kroner for forholdet. En av de domfelte ble også ilagt inndragning på 825.000 kroner.

Forelegget mot Lycamobile legger til grunn at selskapet ikke har hatt de nødvendige rutiner på plass og kontroll for å forebygge lovbruddet som er begått.