Det var VG som først meldte at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland blir ny justisminister.

Mæland var på forhånd antatt å være en helt sentral kandidat til jobben, på grunn av departementets behov for å få inn en stabil statsråd med erfaring og tyngde i regjeringsapparatet.

Høyre har ikke hatt statsråden i Justisdepartementet siden Else Bugge Fougner var justisminister i Jan P. Syses regjering fra 1989 til 1990.

Etter det Rett24 får opplyst, er det også planen at Mæland skal overta ansvaret for beredskap, slik at det ikke lenger vil være to statsråder i departementet. Departementet er i dag delt mellom justisminister Jøran Kallmyr og beredskapsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde.

Rett24 gjennomgikk de sentrale kandidatene her

Justisdepartementet har siden Anders Anundsens avgang i 2016 måttet forholde seg til en stri strøm av endringer i den politiske ledelsen. Kilder Rett24 har snakket med gjennom uken, har derfor fremhevet behovet for å få inn stabilitet, erfaring og autoritet allerede fra første dag. Dette er bakgrunnen for at flere har pekt på Mæland som en svært sannsynlig kandidat.

  • Mæland er utdannet jurist, og drev i sin tid egen advokatpraksis
  • Hun har ti års erfaring som byrådsleder i Bergen, og er en av statsministerens fortrolige gjennom en årrekke
  • Hun har vært med siden starten av Erna Solbergs regjering, de første drøyt fire årene årene som næringsminister. Da regjeringen ble utvidet i januar 2018, ble hun flyttet til sin nåværende post.
  • Hun har hele tiden holdt en lav medieprofil, og styrt klar av kontroverser.

Sentrale kilder Rett24 har vært i kontakt med beskriver valget av Mæland som et «trygt og administrativt» valg, til et departement med sterkt behov for kontinuitet.

Ettersom regjeringen nå vil være avhengig av støtte fra et FrP som ikke lenger har eget ansvar for regjeringens saker, vil statsrådene for resten av stortingsperioden måtte forhandle fra sak til sak for flertall. På justisministerens område kan dette bli en avansert øvelse, ettersom FrP har hjertesaker i justissektoren, i blant annet asylpolitikk, kriminalitet og politi.

Flere medier melder torsdag at Venstres kanskje fremste kandidat til jobben, Sveinung Rotevatn, blir klimaminister.