Innenfor eiendom har Evjenth særlig fokus på eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett, utbyggingsavtaler, refusjonsspørsmål, skjønn og prosess. Han bistår både kommersielle utbyggere, kommuner, borettslag og privatpersone, og har bred prosedyreerfaring.