Tidligere har han arbeidet i Klima- og Miljøverndepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og som dommerfullmektig i Hammerfest tingrett.