Det skriver Jarbø selv på LinkedIn. Jarbø er spesialist på børs- og verdipapirrett, selskapsrett og transaksjoner, og har bistått hovedsakelig med børsnoteringer (IPO), emisjoner og oppkjøp av selskaper.