I CMS Kluge blir hun en del av teamet innen TMC (teknologi, media og kommunikasjon) og skal satsningen på teknologirett og teknologianskaffelser.