Helsingeng gikk til Hjort for halvannet år siden, etter nærmere 20 år i Deloitte. I Bull & Co skal hun fortsette sin praksis innen insolvens, granskning og compliance.