Berrefjord er jurist, og har jobbet i Konkurransetilsynet siden 2008. Hun har vært nestleder ved MHH siden 2013, og har fungert som avdelingsdirektør siden 1. februar i år.