Lein kommer fra stilling som advokat i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA, og skal i hovedsak jobbe med familiesaker og fast eiendom.