Hun har spesialisering i EU- og EØS-rett og har tidligere jobbet i bl.a. Forbruker Europa og med compliance i ENHESA. Temsamani vil primært jobbe med tilsyn og kontraktsoppfølging, personvern og offentlige anskaffelser.