Hun arbeider primært med arveplanlegging, arvefordeling og regulering av andre privatøkonomiske forhold i familierelasjoner.

Hun er bostyrer i dødsbo- og felleseieskifter ved Vestfold tingrett, og leder for Advokatforeningens lovutvalg for Familierett, arv og skifte.