Johansen har vært i Elden siden 2011, avbrutt av en periode som dommerfullmektig i Aust-Agder tingrett.