Fjellså fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo høsten 2017.