Ingerid har lang erfaring med å bistå eiendomsutviklere og boligselskaper både med løpende rådgivning og i tvister. Hun har også spisskompetanse innen forhandlinger og skjønn i forbindelse med ekspropriasjon av bolig og næringseiendommer. Ingerid har gjennomført flere store ekspropriasjonsprosesser og er en del av Brækhus’ ekspropriasjonsteam.

Ingerid har vært i Brækhus siden 2013.