Hun jobber med strafferett, barnevern, barnefordeling og utlendingsrett.