Skjelsbæks andre prøvesak ble behandlet i Høyesterett 3. juni, og gjaldt utbetaling av erstatning under en lisensforsikring etter tap av godkjennelse fra lege. Skjelsbæk representerte forsikringsselskapet.