Hasles første prøvesak gjaldt dolus eventualis i en såkalt «filleristingssak» av en baby som hadde mistet livet. Det var videre spørsmål om saksbehandlingen og om straffutmålingen.

Den andre prøvesaken gjaldt om tvungen institusjonsplassering etter rusalternativet i barnevernloven, etter fylte 18 år, er i strid med EMK art 5.