Jonassen vil hovedsakelig arbeide innenfor konkurs, selskapsrett og fast eiendom.