I tillegg til oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat, arbeider hun hovedsakelig med foreldretvister, barnevern og økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd.