Buflods første prøvesak var om deltidsansattes fortrinnsrett i 2016. Dommen dannet grunnlag for endringene av fortrinnsrettsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven i 2019. Buflod er første advokat i Norsk Sykepleierforbund med møterett for Høyesterett.