Bakke har tidligere erfaring fra Stortingets utredningsseksjon, fra Sivilombudsmannen og Datatilsynet. I Høyesterett har hun vært tilknyttet Høyesteretts EØS-gruppe, og i 2017 ospiterte hun ved EFTA-domstolen i Luxembourg. Hun har også jobbet med implementering av GDPR i domstolene.