Hennig-Olsen var trainee hos Advokatfirma Tofte høsten 2019, og hadde skriveplass der i vår mens hun skrev sin master-oppgave.

 

Hun fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2020 og skrev sin master på tema «strandrett».