Mikkel begynte sin karriere hos Bryn Aarflot allerede før avsluttet juridikum og representerer i dag noen av Norges og verdens største rettighetshavere med juridisk rådgivning innenfor hele IP-spekteret, samt med markedsføringsrettslige spørsmål.

 

Mikkel har bred erfaring med tvisteløsning- og prosedyreoppdrag samt strategisk beskyttelse og utnyttelse av IP-rettigheter, og legger også mye tid og krefter i å bistå norske start-ups og gründere.