Engeland kommer fra stilling som advokatfullmektig hos Furuholmen Dietrichson, og var tidligere vit.ass. ved Institutt for offentlig rett i Oslo.