I Pareto har han hatt et bredt ansvar, blant annet compliance for morselskap og i utenlandske datterselskap, intern regelverksutvikling, klage- og tvisteløsning samt myndighetsdialog med Finanstilsynet og Økokrim. Han har også arbeidet med strategiarbeid og internasjonal ekspansjon og oppkjøp.