Han har betydelig erfaring fra forhandlinger om kontrahering, oppfølging/gjennomføring og sluttoppgjør omfattende bygge- og anleggsprosjekter, samt tvisteløsning.

Les også: Berngaard henter seks nye partnere