Knudtzon har sin kjernekompetanse innen kapitalmarkedstransaksjoner, herunder oppkjøp av børsnoterte selskaper, børsnoteringer og emisjoner, samt generell selskapsrett.