Lenda er spesialisert innen blant annet teknologi og IT-anskaffelser.