Eriksen har erfaring fra store boligprosjekter, infrastrukturprosjekter, logistikk- og lagerbygg, retail, rehabilitering av næringseiendom og grunnentrepriser mv. Han bistår både norske og utenlandske selskaper knyttet til bygge- og anleggsbransjen, som eiendomsutviklere, entreprenører/underentreprenører, leverandører, rådgivere og offentlige oppdragsgivere.