Falch-Olsen har lang erfaring med arbeidsrettslig rådgivning og tvisteløsning for domstolene, og går inn  som leder for Ræders arbeidsrettsteam.