Tangen har bred erfaring fra arbeid med selskapsrettslige og kontraktsrettslige forhold, herunder transaksjoner og tvister. Hun bistår med generasjonsskifter inkludert selskapsoverdragelser, og er bostyrer i konkurs ved Bergen tingrett.

Tidligere har Tangen arbeidet i Kyrre, Wikborg Rein, Deloitte og Schjødt, og hun har vært dommerfullmektig i Bergen tingrett.