Norsk Eiendom organiserer om lag 250 eiendomsaktører over hele landet, og er tilknyttet NHO.

Bech er spesialist innen eiendomsrett, og har i hovedsak jobbet med transaksjoner, eiendomsutvikling, myndighetskontakt, finansiering og restrukturering i eiendomsforetak.

De øvrige styremedlemmene er Ida Aall Gram (AF Gruppen), Ingse Galtung Døsvig (Bara Eiendom), Marcus Dons (Pellerin) og Mona Aarebrot (Aspelin Ramm).