Skjelbred har de siste tre årene vært partner i Wiersholm, og var før det assisterende Økokrim-sjef. Han har også tidligere vært førstestatsadvokat og sjef for Økokrims verdiapapirteam.