Han kommer fra stillingen som advokat/fagsjef HMS i Byggenæringens Landsforening (NHO). Aschehoug har mange års erfaring som advokat innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, blant annet som advokat i Grette og ulike fagforeninger i YS. Han er fast medlem av Diskrimineringsnemnda og Juristforbundets fagutvalg for arbeidsrett og tjenestemannsrett.