I tillegg til å være en nøkkelressurs på entrepriserettsavdelingen, skal hun være med på å styrke selskapets satsing på næringseiendom. Granlund leder selskapets bærekraftsatsing Codex Green, og har særlig engasjement for bærekraftig fokus i eiendomsutvikling.