Framstad arbeider med fast eiendom generelt, selskapsrett og alminnelig forretningsjus.