Han har særlig kompetanse innenfor entrepriserett hvor han bistår byggherre, hovedentreprenører og underentreprenører gjennom alle trinn i bygge- og anleggsprosjekter.