Hun bistår både private og offentlige aktører med utvikling av kontrakter, løpende oppfølging av prosjekter og håndtering av sluttoppgjør. I tillegg har hun erfaring med miljørett, eiendomsrett og erstatningsrett. Hun kommer fra stillingen som advokatfullmektig i Hjort.