Svendsen er i dag sorenskriver ved Kristiansand tingrett. Han har ledet innstillingsrådet for dommere siden 2010 og fram til sist måned, og leder dessuten Domstolkommisjonen.