I går avsa en lokal domstol i Haag en dom der regjeringens portforbud ble underkjent som et ulovlig inngrep. Begrunnelsen minner om begrunnelser som er sett fra flere domstoler i Europa den senere tiden, mener professor Hans Petter Graver.

Fellesnevneren er fraværet av konkret forholdsmessighetsvurdering fra myndighetene, og Graver utdyper synet i denne kronikken.

Annonse

Vil du jobbe i et av de fremste fagmiljøene innen arbeidsrett?

– Konkret så har nok ikke dommen så stor overføringsverdi til det foreliggende norske forslaget om portforbudhjemmel. Mer interessant å se den i sammenheng med dommen fra Oslo tingrett om de svenske hytteeiernes tilgang til deres egne hytter, og til østerrikske dommer om nedstengning av skoler. Det begynner å bli et mønster etterhvert, sier Graver.

Han mener det man ser, er at når dommere blir konfrontert med de mest inngripende tiltakene, så krever de at myndighetene viser at de har foretatt konkrete forholdsmessighetsvurderinger. Et sentralt punkt i hyttedommen fra Oslo tingrett fra to uker tilbake, var at regjeringen ikke hadde begrunnet hvorfor det var nødvendig at personer som ikke oppsøkte andre mennesker skulle være i karantene etter å ha overnattet på hytta.

Tidligere i vinter brukte den østeriske forfatningsdomstolen en lignende rettslig tilnærming for å underkjenne en regulering som begrenset skolenes virksomhet.

– Domstolene krever at myndighetene har vurdert både inngrepets egnethet, om det var mulig å oppnå det samme med en mindre inngripende restriksjon, og at det alt i alt er proporsjonalt. Samtidig sier de at denne vurderingen inneholder så store innslag av smittefaglige og politiske vurderinger, at myndighetene har et veldig stort spillerom.

I dommen fra Oslo tingrett om hyttekarantenen for hytteeiere med hytte i Sverige, skrev Oslo tingrett at domstolene, på grunn av smittesituasjonen, må være langt mer tilbakeholdne enn ellers med å gripe inn overfor forvaltningens beslutninger. Samtidig sa tingretten at selv i en krisesituasjon var domstolens oppgave å sikre at enkeltpersoners grunnleggende rettigheter blir ivaretatt av staten.

Regjeringen sendte på nyåret ut på høring et forslag til lovhjemmel for portforbud knyttet til Covid-19-pandemien. Forslaget fikk kraftig kritikk i høringsrunden, og regjeringen har nå besluttet at det ikke vil bli fremmet npe slikt lovforslag.

Les: Flom av protester i portforbud-høringen