For ett år siden i fjor forsvant Tønsberg, Horten, Sandefjord og Larvik tingretter, på eget initiativ, inn i historiebøkene. I stedet finnes nå kun Vestfold tingrett, under ledelse av sorenskriver, og forhenværende PST-sjef og riksantikvar, Jørn Holme.

På det siste styremøtet i 2019 besluttet Domstoladministrasjonen at det skal bygges et nytt tinghus i Tønsberg, slik at de fire enhetene etterhvert vil kunne samlokaliseres. Den nye domstolen er, med sine 52 årsverk, en av de største i landet, bak Oslo og Bergen.

Til det ledige dommerembetet som har vært utlyst, har følgende kandidater meldt seg:

 1. Gislaug Øygarden (53), kommuneadvokat
 2. Pål Ringheim Eriksen (42), fagsjef hos Fylkesmannen
 3. Helge Haatveit (59), advokat
 4. Siv Elise Kvamsdal (54), politiadvokat
 5. Emil Torneberg Algaard (38), konstituert lagdommer
 6. Liv Shelby (41) konstituert tingrettsdommer
 7. Roger Edvard Rosvoll (43), konstituert lagdommer
 8. Lena Fagervold (50), tingrettsdommer
 9. Marit Brodal (53), advokat
 10. Kvinne, unntatt offentlighet
 11. Kvinne, unntatt offentlighet
 12. Kvinne, unntatt offentlighet
 13. Kvinne, unntatt offentlighet