Strykprosenten på prøver i Høyesterett har normalt ligget i overkant av 10 prosent, med unntak for koronaperioden. Da spratt den opp til 18,5. Økningen sammenfalt med at alle forhandlingene foregikk i videomøter.

I år er tallet på normalnivå, med 10 prosent stryk. I tillegg fikk 16 prosent av de totalt 51 prøveadvokatene beskjed om at saken ikke var funnet egnet som prøvesak. Resten av sakene, 38 i tallet, ble godkjent.

Det innebar at 16 advokater fikk godkjent sin andre prøvesak, og onsdag fikk de snitter og tale av justitiarius Toril M. Øie.

møterett 2024.jpg
12 av de 16 møtte til mottakelsen i Høyesterett onsdag. Se hele navnelisten nederst i artikkelen.

Annonse

Advokat / advokatfullmektig

Få kvinner

Som vanlig er det Regjeringsadvokaten som er tyngst representert på listen over nye advokater med møterett, med fem av de seksten advokatene.

Et annet trekk ved årets «kull», er den lave kvinneandelen. I 2019 var det for første gang et flertall av kvinner blant de nye møterettsadvokatene, men de senere årene har andelen ligget på rundt en tredel. I år var tre av seksten kvinner, altså under 20 prosent.

En av de som gjennomførte begge prøvesakene i løpet av ett og samme kalenderår i fjor, var Henning R. Wahlen fra Selmer. Han prosederte først en sak om foreldelsesfristen i skatteklagesaker, og deretter en sak om gjenåpning av den samme dommen, begrunnet i en av dommernes anførte inhabilitet.

Brevet forsvant

– Hvordan var det å ha to prøvesaker på et år?

– Det var veldig krevende. Særlig i forkant naturligvis, men også mens man venter på resultatet, forteller Wahlen.

– Hvor lenge ventet du?

– I den første saken ventet jeg i to uker, fordi de hadde sendt brevet til feil kontor. Så jeg gikk i ganske lang tid og bekymret meg, før jeg til slutt ringte og fant ut av det. Andre gangen var jeg føre var. Da ringte jeg til Høyesterett, fortalte at det hadde krøll sist, og spurte om de hadde sendt noe. Da fikk jeg beskjed om at ja, det var sendt – i «Digipost»! Så da måtte jeg opprette bruker der, men der lå det ingenting. Til slutt fant jeg det i Altinn.

– Brukte du muligheten til å ringe og få tilbakemelding?

– Ja, det gjorde jeg med en gang. Det var veldig nyttig.

– Hvem snakket du med?

– Det var førstvoterende.

– Fikk du noe kritikk?

– Njaa, det var litt sånn «du kunne kanskje fokusert mer på det i stedet for det». Men dette var det også uenighet om mellom dommerne, fortalte han. På selve opplegget var det ingen kritikk.

– Hvordan endte sakene da?

– Jeg tapte begge!

Annonse

Legal Officer - State Aid

Navnene

De 16 advokatene som bestod prøve nummer to i 2023 var

 1. Abdelilah Saeme, Saeme
 2. Therese Lohne Boehlke, Ness Lundin
 3. Håkon Christian Nyhus, Regjeringsadvokaten
 4. Peder Alvik Sanengen, Wikborg Rein
 5. Magnus Hauge Greaker, Thommessen
 6. Andreas Hjetland, Regjeringsadvokaten
 7. Gaute Kristian Gjelsten, Gjelsten Herlofsen
 8. Simen Hammersvik, Regjeringsadvokaten
 9. Emanuel Feinberg, Glittertind
 10. Lisa-Mari Moen Jünge, Regjeringsadvokaten
 11. Thomas Andersen, Brækhus
 12. Maria Kirkeeide Ravnå, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 13. Ketil Reidar Sellæg Ramberg, DLA Piper
 14. Henning Rosenlund Wahlen, Selmer
 15. Johan Fredrik Gjesdahl, Wigemyr
 16. David Magnus Myr, Regjeringsadvokaten