Halvannet år er gått siden kinesernes vrede over Liu Xiaobos nobelpris dempet seg. Siden har både turister og investeringer begynt å strømme inn fra Kina. Fredag kunne Flysmart24 fortelle om nok en milepæl: Det kinesiske flyselskapet Hainan Airlines har fått innvilget landingsrettigheter for en direkterute mellom Beijing og Oslo Lufthavn.

Wikborg Rein er det norske firmaet som er desidert tyngst inne i Kina, med sine 13 advokater på Shanghai-kontoret. Men med det tilsiget av forretning som nå kommer fra Kina, er det flere som vil ha en del av kaka.

Det gjelder ikke minst DLA Pipers norske filial. Som del av det globale selskapet DLA Piper, kan de skilte med ikke mindre enn 300 advokater i Kina, fordelt på tre kontorer. 

Gigantselskaper

– Vi har i år bistått i Reno Norden-, Ekornes-, Boreal- og Fjord 1-transaksjonene, hvor det i alle var kinesiske interesser involvert. Videre bistår vi de kinesiske selskapene CCCC og SRBG, forteller partner Kaare Oftedal fra DLA.

CCCC er Kinas største entreprenørselskap, og omsetter årlig for nesten 600 milliarder kroner. Det tilsvarer omtrent et halvt norsk statsbudsjett.

Sammen med kollega Hans Christian Brodtkorb har han det siste året høstet mye erfaring med kinesisk forretningskultur.

Mye felles

– Jeg opplever at kinesere og nordmenn har mye til felles, og begge anstrenger seg oftest for å respektere den andres kultur. Men så er det jo noen ting som bare er annerledes. Ikke minst når det gjelder hvordan man ser på en avtale. For oss er avtaleinngåelsen endepunktet for forhandlingene, mens for mange kinesere er avtaleinngåelsen bare et punkt i forhandlingene, og det er helt naturlig å forhandle videre etter at vi tror vi er blitt enige. Det må man bare venne seg til, sier Oftedal.

Brodtkorb mener den kinesiske forretningskulturen ligner mer på den norske enn mange tror.

– Da vi startet å jobbe mot kinesere, fikk vi høre utrolig mye om hvordan man skal oppføre seg overfor dem, og hvor høflige man måtte være. Min erfaring er at de er veldig direkte, og at man må være direkte tilbake. De er strenge, men jeg opplever dem som ryddige. De betaler regningene og står for forpliktelsene. De er ganske like som oss i mentalitet og humor. Det gir bra kjemi, forteller Brodtkorb.

«Kina-desk» i Schjødt

Også i Schjødt har de opplevd en markant vekst i etterspørselen fra Kina. I vinter meldte dessuten en av Wikborg Reins Asia-eksperter, Erlend Holstrøm, overgang til Schjødt. Der leder han nå Schjødts «Kina-desk», sammen med Erling Christiansen.

– Normaliseringen ble et ganske tydelig skifte, faktisk. Ulike typer henvendelser, som større tidkrevende M&A prosjekter – fra både offentlig og privat, spesialiserte enkeltoppdrag eller finansieringsbistand knyttet til oppkjøp. Vi har bred kompetanse og kan bidra til å skape merverdier for våre klienter blant annet fordi vi har mange års erfaring med Kina/Norge-tematikk, sier Christiansen.

Schjødt har vært involvert i stort sett alle de store norsk-kinesiske transaksjonene de siste årene, som Voss of Norway, Opera, Brødrene Aa og Ekornes.

Men størst er Wikborg Rein

Wikborg Rein har som det eneste norske advokatfirmaet hatt kontor i Kina siden 2002. Av de 13 advokatene på Shanghai-kontoret, er nå 10 kinesere.

– I 2002, da vi etablerte oss, var hovedaktiviteten bistand til norske selskaper i Kina, i stor grad shipping, offshore og sjømat. I dag bistår vi det samlede norsk næringsliv, samt kinesiske investorer i Norge. Dey forteller partner i Wikborg Rein, Tormod Ludvik Nilsen. Også han opplever at normaliseringen det siste halvannet året har hatt stor effekt.

– Fredsprisen påvirket virksomheter som er typisk norske – med stor norsk symbolverdi. Sjømat ble særlig rammet, forteller Nilsen.

For sjømat er tallenes tale tydelige. Tall fra SSB viser at lakseeksporten til Kina i januar var åtte ganger høyere enn januar i fjor.

– Samtidig så vi at kineserne var meget pragmatiske. Blant annet ble det gjennomført flere store oppkjøp på børsen i Oslo i perioden. Det eneste oppkjøpet på børsen i hele 2015 var statseide Shandong Offshore sitt oppkjøp av John Fredriksens minste riggselskap, Northern Offshore Ltd. Jeg bistod kineserne sammen med et team fra Wikborg Oslo og London, forteller Nilsen.

Jobbet med UD

Med sin tunge tilstedeværelse i Kina, var Wikborg Rein direkte involvert i arbeidet med å dempe gemyttene etter fredsprisen. Nilsen var selv ved Shanghai-kontoret i fem år, frem til 2016, og satt i den sammenheng som styreleder for det norsk-kinesiske handelskammeret. Det samme gjorde hans partner Geir Sviggum. Til sammen har de to bodd 10 år i Kina.

tormod nilsen
Tormod Ludvik Nilsen.

– Vi jobbet tett opp mot ambassaden og konsulatene. Vi kjørte blant annet flere investeringsseminarer, der vi inviterte inn store kinesiske aktører for å rette oppmerksomhet mot Norge. Det tror vi var viktig. Det er ikke tvil om at handelen mellom Norge og Kina ble rammet. Men vi fikk aldri noen nedgang i vår aktivitet i denne perioden. Særlig fordi vi bistod kinesiske selskaper med oppkjøp blant annet i Norge, forteller Nilsen.

Doblet i Oslo

Shanghai-kontoret til Wikborg Rein omsetter i dag for flere titalls millioner i Kina, og har så langt i år hatt en vekst 10 prosent, forteller han. 

– I Oslo har den prosentvise Kina-veksten vært betydelig større, rundt en dobling. Selv bruker jeg nå ca. 50 prosent av tiden min på Kina-rådgivning. For tre uker siden hadde vi tre store kinesiske statseide selskaper her for å se etter samarbeidspartnere og leverandører innen offshore vind. Dette byr på enorme muligheter for norsk industri. Kineserne selv sier de skal bygge mest offshore vind i verden de neste ti årene.

– Merker dere at de andre firmaene girer opp for å få en del av kaka?

– Ja, absolutt. Jeg ser stadig oftere kolleger fra de andre firmaene tilstede på forskjellige arrangementer. Det er bare bra, sier Nilsen.