«Det er (...) verd å merke seg at EMD nå har besluttet å sette det norske barnevernet under lupen – og det i et omfang og på en måte som bør påkalle oppmerksomhet». Dette skrev advokat hos regjeringsadvokaten Marius Emberland i Lov og Rett i 2016. Den gang vakte det oppsikt at EMD hadde kommunisert ni barnevernsaker mot Norge.

I dag, åtte år og et hav av rettsavgjørelser senere, er det kommet totalt 62 klager mot Norge for lignende brudd på EMK artikkel 8. 55 av disse er ferdigbehandlet, og torsdag før påske kom nok en avgjørelse. Denne gangen var klageren en mor, som grunnet rusmisbruk ble fulgt opp av barnevernet fra kort tid etter fødselen.

Annonse

Vil du være med og bidra til et velfungerende verdipapirmarked?

Grunnløs

Etter fire år ble barnet akuttplassert i fosterhjem, men vedtaket ble omgjort etter at mor gikk med på mer veiledning. Ytterligere et halvt år senere ble barnet på nytt overført til fosterhjem, og det er lovligheten av dette moren klaget på.

I dommen som kom sist uke, konstaterer EMD at det ikke er noe i saken som tilsier i at EMK artikkel 8 var krenket. Moren hadde i denne saken relativt mye samvær med barnet, seks timer i måneden, og EMD avviser klagen som åpenbart grunnløs. Domstolen skriver:

«However, in the instant case the Court notes that the District Court thoroughly examined X’s care needs and the applicant’s caregiving skills. It also took into account X’s own opinions (see paragraphs 7-9 above). The Court finds that the reasons advanced were both relevant and sufficient to justify the decision not to lift the care order and for the regulation of the contact rights. It considers that it cannot be called into question that the domestic authorities sought to pursue X’s best interests. In view of, in particular, the regular contact between the applicant and X that was maintained while he was in public care and the various measures that were otherwise offered to assist the applicant in being able to care for X, the Court does not, furthermore, consider that the applicant has substantiated her submission that the authorities had paid insufficient regard to the ultimate aim of reuniting the family.»

Flertall

En opptelling Regjeringsadvokaten har gjort for Rett24, viser at dette er den 32. barnevernsklagen som ikke fører frem. Én sak ble avvist på prosessuelt grunnlag, mens 31 ble funnet ikke å krenke EMK etter materielle vurderinger. 

Det innebærer samtidig at det i hele 23 klager konstatert krenkelse. Alle sakene der Norge er felt, stammer fra vedtak fattet forut for den fellende storkammerdommen i 2019.

Ingen klager mot avgjørelser gjort etter Høyesteretts kursendring har så langt ført frem. Det kan imidlertid fortsatt skjer, for så sent som i januar besluttet plutselig EMD å kommunisere ytterligere sju klager mot Norge. Disse er ikke ferdig behandlet.

– Majoriteten av sakene hvor det til nå er konstatert brudd, ble kommunisert i perioden 2015-2019, mens en av sakene ble kommunisert i februar 2020. Alle saker som har vært kommunisert og avgjort av EMD etter dette tidspunktet, har vært avvist som manifestly ill-founded. De syv sakene som ikke er avgjort, har alle vært behandlet av nasjonale domstoler etter Strand Lobben-avgjørelsen fra EMDs storkammer i 2019 og Høyesteretts tre storkammer-saker fra 2020, opplyser Henriette Busch fra Regjeringsadvokaten.